Vizija kluba

Temelj je vzgoja domačih mladih igralcev, katerim želimo zagotoviti možnost igranja košarke v vseh starostnih kategorijah, vključno s člansko. Domači igralci so redko dobivali priložnost za igranje v članski kategoriji, kar je povezano tudi s strokovnim delom v mlajših starostnih kategorijah.

Krepiti trenerski kader na vseh nivojih, vpeljati sistematično delo in predvsem zagotavljati osnovne pogoje za dobro delo. Nastop ekip naših mlajših kategorij in članske na najvišjih nivojih. Mariborski košarki je mesto v vrhu 1. SKL in še kaj več, da fantje, ki prihajajo iz mariborske košarkarske šole, ponovno nosijo vodilno vlogo v slovenski članski košarkarski reprezentanci.

Ob vzgoji igralcev, bomo posebno pozornost posvetili tudi vzgoji domačih trenerjev in usmerjali potenciale v druge prvine, ki tvorijo košarko kot celoto. Izmenjavati izkušnje z drugimi klubi in institucijami doma, v zamejstvu in na tujem.

S košarkarsko šolo želimo promovirati šport kot pomembno življenjsko komponento. Z ustvarjanjem življenjskih prijateljstev in z gledalci pa ustvariti dobro ozračje okoli mariborske košarke.